e-cas
11.04.2016 

FAALİYETLERİMİZİN SÜREKLİ OLARAK DURDURULMASI HK. İLAN METNİ

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.’YE İLİŞKİN
SERMAYE KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN YAPILAN DUYURU

Kurulumuzun 04.03.2016 tarih ve 8 sayılı toplantısında, faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş.’nin (Şirket)sahip olduğu tüm yetki ve izin belgelerinin iptal edilerek  faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Şirket, Kurul kararının bildirildiği tarihten itibaren en geç 3(üç) ay içinde sona erme kararı alacak ya da faaliyet konusunu değiştirecektir.

Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak ve alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin , dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da Şirket  nezdindeki  hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.
Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu
Adres: Eskişehir Yolu 8. Km No.156 06530 ANKARA
Tel: +90(312) 2929090
Faks: +90(312) 2929000

Şirketin Ünvanı :  Sayılgan Menkul Değerler Tic. A.Ş.                 
Adresi: Kayışdağı Cad. No.137 K.3/10 Ataşehir/İstanbul          
Tel: +90(216) 4051040
Faks :+90(216) 4051036     
e-mail: syg@sayilganmenkul.com.tr                                      

Copyright © sayilganmenkul.com.tr YASAL UYARI